Sıfat Tamlaması ile Takısız İsim Tamlaması Arasındaki Fark

Tamlamalar, dil bilgisinin en kolay konularından biri olarak görülse de, farklı versiyonları ile karıştırıldığı zaman, öğrencilerin kafasını karıştırabiliyor. Özellikle arasına uzun sıfat veya sıfat grupları girmiş belirtili isim tamlamalarını bulmak bir hayli zor oluyor.

En çok karıştırılan tamlamalar ise sıfat tamlamaları ve takısız isim tamlamalarıdır. Yapı olarak birbirine çok benzeyen takısız isim tamlaması ile sıfat tamlamasını ayırt etmek gerçekten çok zor. Bu yazı sayesinde, artık bu iki tamlamayı çok rahat bir şekilde ayırt edebileceksiniz. Ama öncesinde her iki başlığı ayrı ayrı inceleyelim.

Takısız İsim Tamlaması
Hem tamlayan hem de tamlananı ek almış, olan isim tamlamalarıdır. Bir varlığın hangi malzemeden yapıldığını bildiren tamlamadır.

Örnek: demir ranza, yün kazan, kağıt havlu vs.

Sıfat Tamlaması
Bir varlığın nasıl olduğunu, yani şeklini şemalini, durumunu, rengini bildiren tamlamalardır.

Örnek: kırmızı kazak, yüksek ranza, yumuşak havlu vs.

Sıfat Tamlaması ile İsim Tamlaması Nasıl Ayırt Edilir?

Bir tamlamanın sıfat tamlaması mı yoksa takısız isim tamlaması mı olduğunu anlamak için, tamlamanın tamlayandan yapılıp yapılmadığına bakılır. Şayet tamlanan, tamlayandan yapılmışsa, o takısız isim tamlamasıdır.

Örneğin; ''yün kazak'' örneğinde, tamlanan olan ''kazak'' kelimesi ''yünden'' mi yapılmış? Şayet yünden yapılmışsa ki yapılmış; o zaman takısız isim tamlamasıdır.

Diğer Örnekler

1- kırmızı kazak: kazak, kırmızıdan mı yapılmış? Hayır. Onun için sıfat tamlaması
2- yün kazak: kazak yünden mi yapılmış? Evet. Onun için takısız isim tamlaması.


Yarım Kafiye Örnekleri

5 tür kafiye bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de yarım kafiye (yarım uyak)dir. Sizler için daha anlaşılır olacak yarım kafiye örnekleri vermeye çalışacağız. Ancak verdiğimiz örnekler gerçek şiirlerden oluşmayacaktır. Onun yerine, mısra sonlarında var olabilecek ses benzerliklerini kendimiz oluşturmaya çalışacağız.

Yarım Uyak Örnekleri

Örnek 1
... sal
... bel
... öl
... bul

Farz edelim ki bir dörtlüğün her mısrasının son kelimeleri yukarıda gösterildiği şekilde bitmektedir. Görüldüğü üzere her kelimenin sonunda ''l'' harfi bulunmaktadır. Yani bu ses tüm mısra sonlarında aynıdır. İşte tek harf aynı olduğu zaman biz buna yarım kafiye diyoruz.

Örnek 2
... dön
... uyan
... kin
... sen
Bu örnekte de ''n'' sesleri aynıdır. Yine sadece 1 harf benzerliği olduğu için yarım kafiye örneğidir.

Örnek 3
... su
... dolu
... kuru
... yolu
Bu örneğimizde de ''u'' sesleri aynı olduğu için yarım uyak var diyoruz.

Yarım Kafiye Nedir?
Şiirlerde, dize sonlarında bulunan tek (bir) ses benzerliğine yarım kafiye denir. Her şiir kafiye ile yazılmaz. Ancak kafiye ile yazılan şiirlerin çoğunda yarım kafiye örnekleri de bulunmaktadır.

Dönüşlü Fiil Örnekleri

Dönüşlü fiillerin daha anlaşılır hale gelmesi için bu fiillerin ne olduğundan kısaca bahsedecek ve konunun pekişmesi için çeşitli örnekler vereceğiz.

Bilindiği gibi dönüşlü fiil kavramı ''Fiil Çatısı'' konusu dahilinde ve ''öznesine göre'' başlığı altında incelenmektedir.

Dönüşlü fiillerde özne hem işi yapan hem de işten etkilenen konumdadır. Yani bir nevi, işi kendi üzerinde yapmaktadır.

ÖRNEKLER
- Adam işten eve dönünce yıkandı. (Yıkama işini yapan kim? Cevap: adam. Peki, yıkama eyleminden etkilenen kim, yani yıkanan kim? Cevap: Yine adam. Demek ki adam hem yıkıyor hem de yıkanıyor)

- Ayşe aynanın karşısına geçip dakikalarca tarandı. (Tarayan da ayşe, saçları taranan da)

-Babam dışarı çıkmadan önce güzel kokular süründü. (Süren de baba, kendisine sürülen de baba)

Fiilimsi Örnekleri (İsim-Fiil)

Bilindiği gibi fiilimsiler; isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere 3 başlıkta inceleniyor. Bu yazımızda isim-fiillere örnekler vereceğiz. İsim-fiil örnekleri cümle halinde verilecektir.

İsim-Fiil Örnekleri 10 Cümle

-Ders çalışırken bir şeyler yemek, çalıştığımız konuyu anlamamızı zorlaştırır.
-Her sabah koşmayı düşünüyorum.
-Buralarda sefil olmak istemiyorum.
-Konuşmayı bırak da beni dinle biraz.
-Seninle görüşmeyi düşünmüyorum artık.
-Adamın bir konuşması var, çok komik.
-Ceylan gibi süzülüşü var sahnelerde.
-Gülüşüne herkes hastaymış onun.
-Bu bekleyiş daha ne kadar sürecek bilmiyorum.
-Müzik dinlemek ruhu dinlendirir.

Dikkat edilirse yukarıdaki örnek cümlelerde geçen isim-fiil fiilimsileri -ma, -me; -mak, -mek; -ış, -iş, -uş, -üş ekleri ile oluşturulmuştur. Altı çizili olan tüm sözcükler fiilimsidir. Fiilimsilerin isim-fiil grubundadır ve cümlede isim görevi ile kullanılmıştır.

İphone Şarj Makinesi Sorunu

İphone sahibi olan birçok telefon kullanıcısının İphone şarj cihazından şikayetçi olduğu bilinmektedir. Telefonu bu kadar sağlam olan bir markanın, bu kadar dandik şarj cihazları üretmesi kadar saçma bir şey olamaz. Birçok iphone kullanıcısı var ki 4-5 yıldır aynı telefonu kullanıyor; ama onlarca şarj aleti değiştirmiş oluyor.

İphone 4, iphone 4s sahipleri bu konuda fazlası ile mustarip. Bir iphone şarj aleti alıyorsun 30 gün geçmeden ya işlevini yitiriyor, ya telefonu bozuyor ya da tam kablonun ucundan kopmaya başlıyor. O kadar ince ve hassas tellerden yapılmış ki, kabloları hemencecik kopuyor ve cihaz kullanılamaz hale geliyor. Telefona zaten bin iki bin lira bayıyoruz. Neredeyse bir o kadar da şarj cihazlarına para harcıyoruz. Benim gibi olan birçok kullanıcısı, sırf bu sorun yüzünden bir daha iphone almayacağını, kullanmayacağını ifade ediyor. Umarım en kısa zamanda Apple bu soruna el atar da her ay bir şarj makinesi alma derdinden kurtuluruz.

İngilizce Öğretmeni Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

Üniversite adayları tarafından en çok rağbet gören öğretmenlik bölümlerinden bir tanesi de İngilizce öğretmenliği bölümüdür. Liseden mezun olmuş veya eğitim-öğretimin herhangi bir basamağında öğrenimine devam etmekte olan birçok öğrenci, İngilizce öğretmeni olmak için gereken şartları veya nasıl İngilizce öğretmeni olunduğunu merak ederler. İşte, İngilizce öğretmeni olmak istiyorum ne yapmalıyım diyen bütün öğrencilerimiz için kısa bir rehber oluşturuyoruz.

İngilizce Öğretmeni Nasıl Olunur?
İngilizce öğretmeni olmak için yapılması gerekenleri aşağıda başlıklar halinde listeledik. Tüm başlıkları dikkatlice okuduğunuz halde kafanızda soru işaretleri kalırsa, yorum yazarak o sorularınızı bize sorabilirsiniz.

Lisede Alan/Bölüm/Dal Seçimi
Bilindiği gibi lisede öğrenciler, farklı alanları/bölümleri tercih ederek o alan ağırlıklı eğitim görmektedir. Yabancı dile meraklı olanlar veya İngilizce öğretmenliği gibi yabancı dil bölümlerini tercih etmek isteyenler lisede Yabancı Dil alanını tercih etmeli ve bu alandan mezun olmalıdır. Bu alandan mezun olmayanlar da İngilizce öğretmeni olabilir; fakat bu alanda eğitim görmek, yoğun bir şekilde İngilizce öğrenmek demektir. Bu da sizi avantajlı kılacaktır.

İngilizce Öğretmeni Olmak İçin Girilmesi Gereken Sınavlar
Yabancı Dil alanından veya başka bir alandan mezun oldunuz. Şimdi de İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak için bazı sınavlara girmeniz gerekecek. İngilizce öğretmenliği veya yabancı dil ile alakalı bherhangi başka bir bölümü tercih etmek isteyenlerin girmesi gereken 2 sınav vardır. Bu sınavlar YGS ve LYS-5'tir. (Başka bölümleri de tercih etmek isteyenler, bu iki sınav dışında diğer LYS sınavlarına da katılabilirler.) YGS ve LYS-5 (dil sınavı) sınavlarından başarılı olup iyi puan alanlar, üniversitelerin İngilizce öğretmenliği bölümlerini tercih ederek bölümü kazanabilirler.

Üniversite Eğitimi
İngilizce öğretmenliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Ancak bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı bulunduğundan bu süre 5 yıl olabilmektedir. Üniversiteler, eğitim öğretimin henüz başında yeterlik sınavı yapmaktadır. Bu sınavda başarılı olanlar, hazırlık sınıfı okumazlar.

KPSS ile atanma ve Öğretmen Olma
Mezun olan adaylar, atanmak için KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmek zorundadır. Genel Kültür-Genel Yetenek (Cumartesi sabah oturumu), Eğitim Bilimleri (cumartesi öğleden sonraki oturum) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Başka bir tarihte yapılır) olmak üzere 3 oturum bulunmaktadır. Bu oturumlarda yeterli puanı alanlar, İngilizce öğretmenliği tercih ederek MEB okullarından birisine İngilizce öğretmeni olarak atanırlar.

Ön Yargı mı Önyargı mı Nasıl Yazılır?

Yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden birisi de ''ön yargı'' sözcüğüdür. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılmış hali ''ön yargı''dır. Yani bitişik değil ayrı yazılır. TDK'ya göre önüne ''ön'' sözcüğü getirilen bu tür kelimeler ayrı yazılır. ÖRNEK: ön yargı, ön sezi, ön söz vs.

Zarf Örnekleri 20 Tane

Aşağıda zarf örnekleri verdik. 20 tane cümle halinde zarf örneğini gözden geçirerek, zarfları daha iyi kavrayabilirsiniz.

20 Tane Zarf Örneği (Cümle Halinde)

MİKTAR ZARFLARI
1-Bu mesele beni çok üzdü.
2-Beni hiç anlamamışsın.
3-En güzel ödevi Jale yapmış.
4-Onu burada günlerce bekledim.

DURUM ZARFLARI
5-Sınıfa sessizce girdi.
6-Okula yürüyerek gidiyor.
7-Adam bana sinsice yaklaştı.
8-Arabayı çok hızlı sürüyor.

ZAMAN ZARFLARI
9-Tatile yarın çıkacağız.
10-Buraya yeni geldi.
11-Senelerdir bugünü bekliyormuş.
12-Her sabah yürüyüş yaparım.

YER-YÖN ZARFLARI
13-Ali dışarı çıktı.
14-Sağ yap gel.
15-İleri gidiyorsun, yavaş biraz.
16-Hava soğudu, içeri girelim artık.

SORU ZARFLARI
17-Seni ne zaman aradı?
18-Bunu bana neden söylemedin?
19-Buralara kadar nasıl geldin?
20-Beni ne kadar seviyorsun?

Evet, yukarıdaki zarfların altını çizerek büyük punto ile gösterdik. Artık kendi örneklerinizi kendiniz oluşturabilirsiniz.

İyelik Zamiri Nedir?

İyelik eki, ek halinde olan zamirlerden bir tanesidir. Diğer bir adı da ''iyelik eki''dir. Birçok kaynaki onu iyelik eki olarak ele almakta ve zamir olarak kabul etmemektedir. ''Sahiplik eki'' ve ''aitlik eki'' olarak da adlandırılır. Yani eklendiği sözcüğün kime ait olduğunu gösterir. Her şahıs için faklıdır.

İyelik Zamiri (Eki) Örnekleri
para-m (1. tekil şahıs iyelik eki -m, para bana ait)
para-n (2. tekil şahıs iyelik eki -n, para sana ait)
para-s-ı (3. tekil şahıs iyelik eki -ı, para ona ait)
para-mız (1. çoğul iyelik eki -mız, para bize ait)
para-nız (2. çoğul iyelik eki -nız, para size ait)
para-ları (3. çoğul iyelik eki -ları, para onlara ait)

BAŞKA ÖRNEKLER
1 - kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları
2 - sevincim, sevincin, sevinci, sevincimiz, sevinciniz, sevinçleri
3 - Zonguldak'ım, Zonguldak'ın, Zonguldak'ı, Zonguldak'ımız, Zonguldak'ınız, Zonguldak'ları
4 - denizim, denizin, denizi, denizimiz, deniziniz, denizleri
5 - dünyam, dünyan, dünyası, dünyamız, dünyanız, dünyaları

© 2014 Kısaca Bilgi - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger