Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Hukuku

Meşrutiyetle birlikte Türk tarihinde ilk kez anayasal sisteme geçilmiştir.
Kanuniesasi ile birlikte vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır.

Meşrutiyet Dönemi’nde atılan en büyük adımlardan biri de Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin hazırlanmasıdır. Ahmet Cevdet Paşa tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan Mecelle, şeri mahkemelerde bu tarihlerden sonra hukuki kaynak olarak kullanılmıştır. Bu kanun, medeni konuları içermektedir.

1875’te, adliye teşkilatında yaşanan nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için Galatasaray Sultanisi’nin bir şubesi olarak Mekteb-i Hukuk-i Sultani kurulmuştur. Bu okulun kapatılmasından sonra 1880’de Mekteb-i Hukuk adıyla yeni bir okul açılmıştır.

2. Meşrutiyet Dönemi’nde Kanuniesasi’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle hak ve özgürlüklerin sınırları genişletilmiş, padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmıştır.


0 yorum:

Blogger Editleme by Kodblogcum

Powered By Blogger | Published By Gooyaabi Templates Designed By : BloggerMotion

Top