Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Hukuku

Meşrutiyetle birlikte Türk tarihinde ilk kez anayasal sisteme geçilmiştir.
Kanuniesasi ile birlikte vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır.

Meşrutiyet Dönemi’nde atılan en büyük adımlardan biri de Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin hazırlanmasıdır. Ahmet Cevdet Paşa tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan Mecelle, şeri mahkemelerde bu tarihlerden sonra hukuki kaynak olarak kullanılmıştır. Bu kanun, medeni konuları içermektedir.

1875’te, adliye teşkilatında yaşanan nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için Galatasaray Sultanisi’nin bir şubesi olarak Mekteb-i Hukuk-i Sultani kurulmuştur. Bu okulun kapatılmasından sonra 1880’de Mekteb-i Hukuk adıyla yeni bir okul açılmıştır.

2. Meşrutiyet Dönemi’nde Kanuniesasi’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle hak ve özgürlüklerin sınırları genişletilmiş, padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmıştır.

DİKKAT: Bir G-Mail hesabı olmayanlar ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''Anonim'' veya ''Adı/URL'' seçeneklerinden birisini seçerek kolayca yorum yapabilirler.

NOT: Sorduğunuz soruya cevap verildiğinde e-mail ile bilgilendirilmek istiyorsanız, sağ alttaki ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyiniz. Bunun için de yorum yazarken Google Hesabını (Gmail Hesabı) kullanmanız gerekir.

© 2014 Kısaca Bilgi - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger